Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 20.05.2022. plkst.13.00 Izsoles noslēgums 20.06.2022. plkst.13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Enerģētiķu iela 27, Aizkraukle”, kas atrodas Aizkrauklē, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 32010010373 – 5,0788 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 101160 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Nodrošinājums –10116 EUR. Izsoles sākums – 20.05.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 20.06.2022. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 10116 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa EUR 20,00 apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldībā, sazinoties pa telefonu +37125665916.