Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
01.06.2022. plkst. 10.00

Aizkraukles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Jaunā iela 26B, kadastra numurs 32070020685, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32070020684, 438m2 platībā Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā.

  • Izsoles sākumcena – 1347,07 euro.
  • Izsoles dalības maksa – 20,00 euro.
  • Izsoles solis – 50,00 euro.
  • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 134,70 euro.

Izsole notiks 2022.gada 1.jūnijā plkst. 10:00 Aizkraukles novada pašvaldības domes 1.stāva mazā zāle (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101).

Izsolei var pieteikties Aizkraukles novada pašvaldībā līdz 2022.gada 31.maija plkst. 10.00 (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101).

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu 29122684