Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
01.06.2022. plkst. 15:00

Aizkraukles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Klīves 1”, kadastra numurs 32070021014, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32070021014, 2,61 ha platībā Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā.

  • Izsoles sākumcena – 5731,30 euro.
  • Izsoles dalības maksa – 20,00 euro.
  • Izsoles solis – 50,00 euro.
  • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 573,13 euro.

Izsole notiks 2022.gada 1.jūnijā plkst. 15:00 Aizkraukles novada pašvaldības domes 1.stāva mazajā zālē (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101).

Izsolei var pieteikties Aizkraukles novada pašvaldībā līdz 2022.gada 30.maija plkst. 10.00 (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101).

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu 29122684.