Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.01.2024. plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 09.02.2024. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Lapsēni”, kas atrodas Mazzalves pagastā, Aizkraukles novadā, ar kadastra Nr. 32660060035 un sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 3,78 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 17091,00 EUR. Izsoles solis – 200,00 EUR. Nodrošinājums – 1709,10​​​​​​​ EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR.

Izsoles sākums 10.01.2024. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 09.02.2024. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 1709,10​​​​​​​ EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Mazzalves pagasta pakalpojumu centrā, sazinoties pa telefonu +371 65175241.