Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.06.2023. plkst.13.00 izsoles noslēgums 30.06.2023. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Aizkraukles novada pašvaldībai piederošā kustamā manta traktors riteņtraktors T40, valsts reģistrācijas Nr.6807 LB, izlaiduma gads - 1988. un iekrāvējs PKU-0,8, reģistrēts uz Aizkraukles novada pašvaldības vārda.

Izsoles sākumcena – 3085,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Nodrošinājums –308,50 EUR. Pašvaldības noteiktā reģistrācijas maksa – 10,00 EUR. Izsoles sākums 10.06.2023. plkst.13.00, izsoles noslēgums 30.06.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 308,50 EUR un pašvaldības noteiktā reģistrācijas maksa – 10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var sazinoties ar Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas direktora vietnieku saimnieciskajos jautājumos pa tālruni +371 26425297.