Muzejā tiek uzkrāti novadpētniecības materiāli par Neretas apkārtni un cilvēkiem. Regulāri tiek veidota kāda novada cilvēka darbu izstāde vai izstādīti eksponāti no novadnieku privātkolekcijām.