Neretas novadpētniecības muzejs atrodas Neretā Ziedu ielā 11. Muzejs dibināts 2017. gada 25. maijā un izvietots vēsturiskajā Ķesterskolas ēkā (celta 1877. gadā). Šodien ēkā darbojas Neretas sākumskola un daļā ēkas arī muzejs.

Muzejā tiek piedāvāta neliela vēsturiska ekspozīcija ar stāstiem par neretiešu dzimtām, ievērojamiem novadniekiem, seno tirdzniecību, rūpniecību un muižu laikiem, par kultūras dzīvi pagājušajā gadsimtā un senajām kultūras vietām.

Muzejs piedāvā apmeklēt tematiskus sarīkojumus un izstādes; iepazīties un pētnieciskiem nolūkiem izmantot muzeja materiālus.

Neretas novadpētniecības muzejs

marika.suruma [at] aizkraukle.lv