Datums 14. jūlijs, 2022 – 1. augusts, 2022
Laiks10.00–14.00
Vieta Aizkraukle

Šogad Aizkraukles pilsēta svin 55.gadadienu un aicina ciemos visa novada ļaudis un draugus no ārvalstīm. Aicinām arī amatniekus, zemniekus, mājražotājus un ēdinātājus pieteikties Aizkraukles novada svētku tirdziņam 6.augustā. Šogad svētku aktivitātes notiks uz divām skatuvēm – pilsētas centrālajā laukumā un pie kultūras centra. Tirdzniecība paredzēta Spīdolas ielas visā garumā, kas savieno šīs abas svētku norises vietas. Ēdinātāju tirdzniecības vietas tiks izvietotas pie kultūras centra Spīdolas ielā -2. Aizkraukles novada amatnieki un mājražotāji varēs piedalīties tirdziņā bez dalības maksas un tirdzniecība notiks kultūras centra laukumā, paralēli novada amatiermākslas kolektīvu koncertam. Iespējamais tirdzniecības laiks visiem ir 6.augustā no pulksten 9 no rīta līdz balles beigām 7.augustā pulksten 2, minimālais laiks tirdzniecībai ir līdz pulksten 15. Vēlamo tirdzniecības laiku lūgums norādīt iesniegumā. Iebraukšana laukumā pie kultūras centra, Spīdolas ielā 2 līdz pulksten 8.00.

Pieteikšanās līdz 1.augusta pulksten 14, iesniedzot iesniegumu:

klātienē, klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, pirmdienās plkst. 8:00 - 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 8:00 - 17:00 un piektdienās plkst. 8:00 - 15:00),

sūtot pa pastu - Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, LV-5101,

sūtot e-pastā - dome@aizkraukle.lv,  parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.