Datums 18. maijs, 2022
Laiks10.00–10.30
Vieta Daudzeses pagasts, Daudzeses pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”
bērni vingro

Vingrošana bērniem.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/022 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavā un tās apkaimē”

Eiropas Sociālā fonda logo