Pārdošanas cena
410 EUR
Statuss
Pārdots

Pieņemts lēmums par Neretas apvienības pārvaldes Pilskalnes pagasta pakalpojuma centra pamatlīdzekļos reģistrētā transportlīdzekļa – automašīnas AUDI 80 reģ. Nr. FP-5422, izlaiduma gads 1993. – atsavināšanu par brīvu cenu. Transportlīdzeklis nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Transportlīdzekļa atlikusī bilances vērtība ir 0,00 EUR. 
Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas tehniskais vērtētājs un Aizkraukles novada domes Objektu apsekošanas un vērtēšanas komisija ar 2022.gada 22.februāra lēmumu Nr.2 ir noteikusi atsavināšanai nododamās automašīnas   AUDI 80 reģ.Nr. FP-5422, nosacīto atsavināšanas cenu - 410,00 euro, kas ir vienāda ar pārdošanas cenu.