Pārdošanas cena
240
Statuss
Pārdots

Aizkraukles novada dome ir nolēmusi atsavināt kustamo mantu – vieglo automašīnu VOLVO S70 reģistrācijas Nr.FC-1513, izlaiduma gads 1997, par brīvu pārdošanas cenu 240,00 euro (divi simti četrdesmit euro un 00 centi).

Automašīnas raksturojums: krāsa – zila, izlaiduma gads – 1997., dzinēja tilpums - 2,4, degviela -benzīns, automašīnas tehniskā apskate - nav,  transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis nav nomaksāts (pēc Automašīnas iegūšanas īpašumā - pie Automašīnas pārreģistrācijas CSDD ekspluatācijas nodokli un ceļa nodokli jāmaksā pircējam). Par jaunu Automašīnas valsts reģistrācijas numura zīmi pie Automašīnas pārreģistrācijas maksā Pircējs.

Automašīnu var apskatīt, saskaņojot laiku ar pārvaldes vadītāju Ilmāru Klaužu pa mob. tālr. +371 26435216.

Pieteikums automašīnas pirkšanai iesniedzams Kokneses apvienības pārvaldes kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Aizkraukles novadā, 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma Aizkraukles novada pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv publicēšanas dienas.

Ja atsavināmās mantas pirkšanai noteiktajā termiņā reģistrēts viens pretendents, Kokneses apvienības  pārvalde uzaicina pretendentu vienas nedēļas laikā veikt samaksu par pārdošanas cenu 240,00 euro (divi simti četrdesmit euro un 00 centi) un noslēgt pirkuma līgumu.

Ja noteiktajā termiņā reģistrēti vairāki pircēji, starp pretendentiem tiek rīkota izsole saskaņā ar izsoles noteikumiem un Aizkraukles novada izsoles komisija nosūta pretendentiem uzaicinājumu piedalīties izsolē.