Pārdošanas cena
200
Statuss
Pārdots

Aizkraukles novada dome ir nolēmusi atsavināt kustamo mantu – pļaujmašīnu Z-173, izlaiduma gads 2010, par brīvu pārdošanas cenu 200,00 euro (divi simti euro).

Pļaujmašīnas raksturojums: rotējošā pļaujmašīna, krāsa – sarkana, izlaiduma gads – 2010.

Pļaujmašīnu var apskatīt, saskaņojot laiku ar SAC "Ziedugravas" direktori Diānu Bebri-Kondrāti pa mob. tālr. +371 26421535.

Pieteikums pļaujmašīnas pirkšanai iesniedzams SAC "Ziedugravas", ar adresi "Ziedugravas", Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, vai e-pastā sacziedugravas@sacziedugravas.lv, 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma Aizkraukles novada pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv publicēšanas dienas.

Ja atsavināmās mantas pirkšanai noteiktajā termiņā reģistrēts viens pretendents, SAC "Ziedugravas", uzaicina pretendentu vienas nedēļas laikā veikt samaksu par pārdošanas cenu 200,00 euro (divi simti euro) un noslēgt pirkuma līgumu.

Ja noteiktajā termiņā reģistrēti vairāki pircēji, starp pretendentiem tiek rīkota izsole saskaņā ar izsoles noteikumiem un Aizkraukles novada izsoles komisija nosūta pretendentiem uzaicinājumu piedalīties izsolē.