Statuss
Pārdots

Aizkraukles novada dome ir nolēmusi atsavināt kustamo mantu – Traktora piekabi 2PTS – 4M, izlaiduma gads 1985, par brīvu pārdošanas cenu 260,00 eiro (divi simti sešdesmit euro).

Traktora piekabes 2PTS – 4M raksturojums: krāsa – zaļa, izlaiduma gads – 1985, tehniskā apskate - nav.

Traktora piekabi 2PTS – 4M var apskatīt, saskaņojot laiku ar Skrīveru pagasta pārvaldes Saimniecības nodaļas vadītāju pa mob.tālr.: +371 26444662.

Pieteikums Traktora piekabes 2PTS – 4M pirkšanai iesniedzams Skrīveru pagasta pārvaldē ar adresi: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, vai e-pastā: skriveri@aizkraukle.lv, līdz 16. maijam.

Ja atsavināmās mantas pirkšanai noteiktajā termiņā reģistrēts viens pretendents, Skrīveru pagasta pārvalde uzaicina pretendentu vienas nedēļas laikā veikt samaksu par pārdošanas cenu 260,00 euro (divi simti sešdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu.

Ja noteiktajā termiņā reģistrēti vairāki pircēji, starp pretendentiem tiek rīkota izsole saskaņā ar izsoles noteikumiem un Aizkraukles novada izsoles komisija nosūta pretendentiem uzaicinājumu piedalīties izsolē.

Par kustamās mantas – traktora piekabes 2PTS – 4M atsavināšanu

Izsoles noteikumi