Pārdošanas cena
230
Statuss
Pārdots

Aizkraukles novada dome  ir nolēmusi atsavināt kustamo mantu kustamo mantu – Traktora sniega lāpstu, izlaiduma gads 2006, par brīvu pārdošanas cenu 230,00 euro (divi simti trīsdesmit euro).

Traktora sniega lāpstas raksturojums: krāsa – brūna, izlaiduma gads – 2006.

Traktora sniega lāpstu var apskatīt, saskaņojot laiku ar SAC "Ziedugravas" direktori Diānu Bebri-Kondrāti pa mob. tālr. +371 26421535.

Pieteikums Traktora sniega lāpstas pirkšanai iesniedzams SAC "Ziedugravas", ar adresi "Ziedugravas", Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, vai e-pastā sacziedugravas@sacziedugravas.lv, 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma Aizkraukles novada pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv publicēšanas dienas.

Ja atsavināmās mantas pirkšanai noteiktajā termiņā reģistrēts viens pretendents, SAC "Ziedugravas", uzaicina pretendentu vienas nedēļas laikā veikt samaksu par pārdošanas cenu 230,00 euro (divi simti trīsdesmit euro) un noslēgt pirkuma līgumu.

Ja noteiktajā termiņā reģistrēti vairāki pircēji, starp pretendentiem tiek rīkota izsole saskaņā ar izsoles noteikumiem un Aizkraukles novada izsoles komisija nosūta pretendentiem uzaicinājumu piedalīties izsolē.