Aizkraukles novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālās statistikas tīmekļvietni – https://www.aizkraukle.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēlu tekstuālā alternatīva -  ne vienmēr apraksti ir jēgpilni, tie pilnībā  neatspoguļo attēla saturu.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.04.2023. Izvērtēšanu veica Jana Juste, Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar pašvaldību rakstot:

info@aizkraukle.lv vai zvanot: tālr. +371 65133933

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: info@aizkraukle.lv

Tālrunis: +371 65133933

Adrese: Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Sabiedrisko attiecību nodaļa.

E-pasts: info@aizkraukle.lv

Tālrunis: +371 65133933

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Arvis Upīts, tālrunis +371 26671875, e-pasts: arvis.upits@aizkraukle.lv.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.04.2023

Šo paziņojumu apstiprināja Arvis Upīts, Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs.