Bērnudārzā uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma.

Programmas:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Interešu izglītība (vecāku līdzmaksājums):

  • Tautas deju pamati – vadītāja Irēna Balode

  • Zvirbulēnu valodas skoliņa 5-6 gadīgajiem – vadītāja Ilze Dambe

  • Montessori nodarbības – vadītāja Inese Gaijsa

 Ar bērniem, kuriem ir nepieciešama runas un valodas korekcija, individuāli strādā logopēds.