pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Zīļuks"

Bērnudārzā uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma.

Programmas:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Interešu izglītība (vecāku līdzmaksājums):

  • Tautas deju pamati – vadītāja Irēna Balode

 Ar bērniem, kuriem ir nepieciešama runas un valodas korekcija, individuāli strādā logopēds.