Tīmekļa vietne: http://png.edu.lv/

Programma

  • Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111
  • Vispārējās vidējās izglītības programma, programmas kods 31016011
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, programmas kods 31013011