Statuss:
Noslēdzies
Tulkots ar mašīntulkotāju
Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta nosaukums

Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā, Nr.5.5.1.0/17/I/005

Fonds

Eiropas Reģionālais attīstības fonds

Sadarbības iestāde

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta īstenotājs

Kokneses novada dome

Mērķis

Saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu – Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Galvenās aktivitātes

Izpētes veikšana pilsdrupās, konservācijas darbi A, G, D sienai (tehniskais projekts, būvdarbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība), pilsdrupu pagalma bruģa atjaunošana un akas atjaunošana pagalma vidū, izzinošu informatīvo stendu izveide, pamatojoties uz veiktās izpētes datiem, jauna izglītojoša piedāvājuma izveide ar apmeklētāju līdzdarbošanos – moku kambara ierīkošana pilsdrupās. Kopprojekts, vadošais partneris: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, sadarbības partneri: Ogres novada pašvaldība, Kokneses novada dome.

Projekta kopējās izmaksas

EUR 294 117,65

Publiskais finansējums, EUR 250 000,00

Pašvaldības finansējums, EUR 44 117,65

Īstenošanas laiks

2018. gada janvāris – 2019. gada decembris

Īstenošanas vieta

Kokneses pilsdrupas, Kokneses pagasts, Kokneses novads

Anda Mikāla

Lielo investīciju piesaistes speciāliste
anda.mikala [at] aizkraukle.lv