Statuss:
Noslēdzies
LV_BY_Programmas logo

Programma: Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Projekts:

“Rediscover the roots of regions”

Projekta īstenošanas laiks: 14.05.2019-13.11.2021 (30 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri:

  • Viļņas rajona pašvaldības administrācija (LT)
  • Aizkraukles novada pašvaldība (LV)
  • Jēkabpils pilsētas pašvaldība (LV)
  • Rokišķu Reģionālais muzejs (LT)

Projekta mērķis ir veicināt nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanu, pieejamību un attīstību, uzlabojot ilgtspējīgu kultūras tūrisma konkurētspēju pierobežas reģionos.

Projektā aktivitātes  ietvaros tiks renovētas  Neretas kultūras nama telpas un uzcelta brīvdabas estrāde Mazzalvē, kā arī tiks organizēti starptautiski semināri, plenēri un meistarklases, notiks tūrisma un kultūras profesionāļu apmācības, amatnieku, uzņēmēju un dizaineru sadarbības radošā darbnīca jeb starpnozaru sadarbības pasākums “pressure cooker”. Vairākas aktivitātes būs vērstas uz trīs tūrisma maršrutu izstrādi un dažādu mārketinga pasākumu īstenošanu – žurnālistu vizītēm, tūrisma objektu popularizēšanu.

Projekta  rezultātā:

  • palielināta vietējo kopienu attīstības ilgtspēja un pievilcība, kā arī saglabātas zināšanas un prasmes par pārrobežu nemateriālo kultūru un vietējo vēsturi;
  • veicināta nemateriālā kultūras mantojuma radoša izmantošana;
  • attīstīts un popularizēts nemateriālais kultūras un vietējās vēstures mantojums, ilgtspējīgai kultūras tūrisma piesaistei;
  • nodrošināta projekta publicitāte.

Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 EUR, t.sk. 90%  Eiropas Savienības finansējums – 928 431,87 EUR. Neretas novada daļa projektā ir 165 241,27 EUR, t.sk. 90% Eiropas Savienības atbalsts – 148 717,14 EUR, 5% pašvaldības finansējums – 8 262,06 EUR, 5% valsts finansējums – 8 262,06 EUR.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Aizkraukles novada pašvaldība un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.