Statuss:
Noslēdzies
Tulkots ar mašīntulkotāju
Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Fonds

KPFI

Sadarbības iestāde

SIA „Vides investīciju fonds”

Projekta īstenotājs

Kokneses novada dome

Mērķis

Veikt energoefektivitātes pasākumus Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkās Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisiju un siltumenerģijas patēriņu. Papildus mērķis ir uzlabot ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektūras vidē.

Galvenās aktivitātes

Ieguldījumi vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju:

  • ēku energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās renovācijas darbi vidusskolā un kopmītnēs
  • energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana iekštelpās vidusskolas ēkā

Projekta rezultātā tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa samazinājums, sasniedzot 55,14 kWh/m2 gadā  (vidusskolas ēka) un 88,2 kWh/m2 gadā (kopmītnes).

Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs sasniegs 0,42 kg CO2/euro gadā.

Samazinoties CO2 izmešiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa kvalitāte visā apkārtnē, ieguvēji tiešā veidā būs iedzīvotāji, tajā skaitā skolas skolēni un skolas darbinieki.

Projekta kopējās izmaksas

EUR 496 375,55

Publiskais finansējums, EUR 297 382,41

Pašvaldības finansējums, EUR 198 993,14

Īstenošanas laiks

01.03.2014. - 05.05.2015.

Īstenošanas vieta

Parka iela 27, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads

Anda Mikāla

Dabas resursu speciāliste
anda.mikala [at] aizkraukle.lv