Statuss:
Noslēdzies
eraf logo

Projektu “Solis pretī 100” finansēja Eiropas Savienība saistībā ar programmu “Eiropa pilsoņiem”

Piemērojams 2. virziens, 2.1. Pasākums „Pilsētu sadraudzība”

Dalība: projekts ļāva pulcēt 204 iedzīvotājus, no kuriem 47 bija no Kiškunhalašas pilsētas (Ungārija), 6 viesi no Epšteinas (Vācija), 48 viesi no Tčevas (Polija), 80 viesi no Biržiem (Lietuva), kā arī 23 viesi no Krāslavas (Latvija).

Kā netiešie projekta dalībnieki bija arī 8 viesi no Baltkrievijas pilsētas Šarkovščinas un 15 viesi no Ukrainas pilsētas Slavutičas.

Vieta/datumi: Tikšanās notika Latvijas pilsētā Aizkrauklē no 2018.gada 9.augusta līdz 2018.gada 13.augustam.

Īss apraksts:

2018.gada 9.augustā viesi ieradās pasākuma mītnes vietā – Aizkrauklē. Vakarā notika tikšanās, lai apspriestu projekta aktivitātes, pārrunātu detaļas, lai pasākumi izdotos bez kavēšanās.

2018.gada 10.augustā notika lielākā daļa projekta darba aktivitāšu, turklāt daudzi pasākumi notika paralēli viens otram. Aizkraukles pilsētas kultūras nama lielajā zālē notika Starptautiskais NVO forums, kura laikā tikās 16 ārvalstu biedrības un nevalstiskās organizācijas un 7 vietējās nevalstiskās organizācijas. Foruma laikā biedrību pārstāvji prezentēja savu darbību, pārrunāja dažādus jautājumus, dalījās pieredzēs un veidoja kontaktu tīklu, lai turpmāk veiksmīgāk atrastu partnerus dažādos projektos. NVO foruma dalībniekus video sveicienā uzrunāja visu Aizkraukles sadarbības pilsētu pārstāvji, apsveicot

Kamēr NVO pārstāvji tikās un dalījās pieredzē, pašvaldību pārstāvji: politiķi, iestāžu vadītāji, darbinieki, plānotāji apmeklēja Aizkraukles novada pašvaldības iestādes (sporta centru, novada vidusskolu, muzeju u.c.), kur iepazinās ar Aizkraukles pieredzi dažādu projektu īstenošanā, darba organizēšanā.

Pēcpusdienā pie Aizkraukles pilsētas kultūras nama, atzīmējot Aizkraukles un Vācijas pilsētas Epšteinas 20 gadu sadarbības jubileju, tika iestādītas draudzības rozes. Augi simbolizēs abu pilsētu ciešo sadarbību un priecēs blakus esošā vides objekta --Mīlētāju soliņa apmeklētājus. Pasākumā svinīgas runas teica abu pilsētu pārstāvji, vāciete Silvija Fluha dalījās savā pieredzē, kā aizsākās sadarbība un kā gadiem tā ir mainījusies, augusi un pletusies plašumā.Pilsētas kultūras namā notika diskusija “Laba pārvalde – uzvara pār eiroskepticismu”, kurā savā skatījumā dalījās gan atbraukušie ārvalstu viesi no Kiškunhalašas, Tčevas, Epšteinas, Biržiem, Slavutičas, Šarkovščinas, gan arī Aizkraukles, Krāslavas pašvaldību pārstāvji un Saeimas deputāts Eduards Smiltēns. Diskusijas laikā tika demonstrēti arī video sveicieni no partnerpilsētām.

Pēc diskusijas notika trīs izstāžu atklāšana. Vienu no tām – izstādi “Ātrumlaivas” organizēja vietējā biedrība “Motorsport 77”, parādot starptautisko ūdens ātrumlaivu sacensību mirkļus. Izstādes “Daudz laimes, Latvija” un “100 gadi manā novadā” tika īstenotas šī projekta ietvaros, kur daļu no izstādēm veidoja katra projektā iesaistītā dalībniece. Izstādē “Daudz laimes, Latvija!”Aizkraukles sadarbības pilsētu bērni un jaunieši zīmēja savus sveicienus aizkraukliešiem Latvijas valsts simtgadē. Izstādē tika prezentēti 33 labākie darbi no Aizkraukles, Slavutičas, Kiškunhalašas, Biržiem, Šarkovščinas. Savukārt izstādē “100 gadi manā novadā” projekta partneri izveidoja informatīvus plakātus ar informāciju: bildēm, tekstiem, rakstiem – kā mainījusies viņu dzīves vieta pēdējo 100 gadu laikā kopš 1.pasaules kara beigām. Izstādē savus mākslas darbus prezentēja arī 2 mākslinieki no Polijas pilsētas Tčevas.

Sadarbības pilsētu tautas mākslas pārstāvji 10.augusta pēcpudienā sniedza savus priekšnesumus dažādās Aizkraukles reģiona vietās: tikās ar vietējiem iedzīvotājiem, demonstrēja savu kultūru, tradīcijas, veidoja draudzīgas saites, nobaudīja kulinārijas meistarklases un apspriedās par sadarbības plāniem nākotnē.

2018. gada 11. augustā Aizkrauklē notika Tradīciju festivāls, Novada svētki un Novada sporta svētki. Šajā laikā visas partnerpilsētas sniedza savus priekšnesumus, demonstrējot savu kultūru, savas tradīcijas, baudot vietējo virtuvi, sadzīvi, tradīcijas, daloties pieredzē un gūstot dažādus iespaidus. Uz skatuves vai pie skatuves uzstājās vairāk nekā 500 svētku dalībnieku, priekšnesumus sniedza arī viesi no Dānijas. Šo pasākumu apmeklēja vairāk nekā 7000 apmeklētāju. Paralēli Tradīciju festivālam pie kultūras nama notika arī Eiropas un Baltijas čempionāts ātrumlaivās.

2018. gada 12. augusts bija veltīts Latvijas vēstures iepazīšanai. Ārvalstu viesi apmeklēja Latvijas valstij nozīmīgas vēsturisku vietu Likteņdārzu Koknesē, kā arī apmeklēja Latvijas galvaspilsētu Rīgu, lai apskatītu kultūras dažādību un bagātību.

2018. gada 13. augustā viesi devās mājup, pirms tam vēl reizi satiekot kolēģus Aizkraukles kultūras iestādēs.