Tīmekļa vietne: https://plavinukomunalie.lv/


Pamatkapitāla lielums: EUR 1 575 937
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš


 

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"

komunalie_pakalpojumi [at] plavinas.lv