Uzņēmuma pamatuzdevums ir nodrošināt Skrīveru novada iedzīvotājus un juridiskos patērētājus ar pastāvošajiem normatīviem atbilstošu dzeramo ūdeni, novadīt notekūdeņus, ražot siltumenerģiju, veikt apsaimniekošanā nodotā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, kā arī sniegt dažādus pakalpojumus novada iedzīvotājiem un izpildīt pašvaldības pasūtījumus.


SIA „Skrīveru saimnieks” apsaimniekošanā ir 26 daudzdzīvokļu mājas, kā arī atsevišķi pašvaldības dzīvokļi ar kopējo platību 12713 m2, un pašvaldības ēka Daugavas ielā 88A ar kopējo platību 356 m2.

 

SIA „Skrīveru saimnieks” rekvizīti:

Reģ.Nr.58703000641

Daugavas ielā 37, Skrīveri, Skrīveru pagasts,

Aizkraukles novads, LV-5125.Tālrunis +371 65197383, +371 20247557 e-pasts: saimnieks@skriveri.lv; skriveru.saimnieks@inbox.lv

Norēķinu konti: LV94HABA0551020317400, A/S Swedbank. Kods HABALV22

LV74UNLA0055001086719, A/S SEB banka Kods UNLALV2X


Pamatkapitāla lielums: EUR 1 310 508
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš