Skrīveru saimnieks - Skrīveru pagasts

Uzņēmuma pamatuzdevums ir nodrošināt Skrīveru novada iedzīvotājus un juridiskos patērētājus ar pastāvošajiem normatīviem atbilstošu dzeramo ūdeni, novadīt notekūdeņus, ražot siltumenerģiju, veikt apsaimniekošanā nodotā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, kā arī sniegt dažādus pakalpojumus novada iedzīvotājiem un izpildīt pašvaldības pasūtījumus.


SIA „Skrīveru saimnieks” apsaimniekošanā ir 26 daudzdzīvokļu mājas, kā arī atsevišķi pašvaldības dzīvokļi ar kopējo platību 12713 m2, un pašvaldības ēka Daugavas ielā 88A ar kopējo platību 356 m2.

SIA ” Skrīveru saimnieks” piedāvā šādus maksas pakalpojumus:

  • Universālā pašgājējmašīna (zemes darbi: rakšana, iekraušana, grunts izlīdzināšana)
  • Traktora MTZ pakalpojumi, transporta pakalpojumi, zāles pļaušana ar rotējošo pļaujmašīnu, sniega tīrīšana
  • Asenizācijas mucas pakalpojumi (nosēdaku izvešana, trašu skalošana)
  • Sanitārtehniķa pakalpojumi, bojājumu labošana, kanalizācijas cauruļu aizsērējumu novēršana
  • Elektriķa pakalpojumi, instalācijas montāža, bojājumu labošana

Tehnikas pakalpojumus iepriekš vienojoties iespējams saņemt arī sestdienās.


Pamatkapitāla lielums: EUR 1 310 508
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš


 

SIA “Skrīveru saimnieks”

65197383
saimnieks [at] skriveri.lv