Tīmekļa vietne: https://secesskola.lv/

Programmas:

  • Pamatizglītības  programma, kods 21011111
  • Speciāls pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611

Seces pamatskola

65129308
sece.skola [at] aizkraukle.lv