Skrīveru amatierteātris

Kolektīvs tika dibināts 1997. gadā.

Kolektīvs ar labiem panākumiem piedalījies dažādos teātra festivālos un amatierteātru skatēs.

 

Mēģinājumi notiek otrdienās no 19.00 līdz 21.00.

Vadītājs: režisors Agnis Albrehts
Kolektīva vecākais: Uldis Dzērve
tālrunis: +37126523654
e-pasts: uldisdz@e-apollo.lv