Skrīveru kultūras centrs

skriverukulturascentrs [at] aizkraukle.lv

Kases darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās no plkst.9.00 – 12.00 un no 18.00 – 20.00

Skrīveru kultūras centrs ir tradicionālo norišu, valsts svētku, izklaides un sabiedrības aktivitātes centrs Skrīveros. Pamatfunkcijas – tautas māksla, kultūras, izklaides un informatīvie pasākumi. Ēka, kurā atrodas Skrīveru kultūras centrs, uzbūvēta par Skrīveru pašvaldības ietaupītajiem līdzekļiem un ziedojumiem 1927. gadā kā pagasta kultūras un biedrības nams.

Skrīveru kultūras centrs organizē un koordinē tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistot tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās norisēs. Rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi. Organizē profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem, valsts svētkus un tradicionālos svētkus, atpūtas, izklaides pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām.

  • Telpu noma vieskoncertiem, viesizrādēm un citiem pasākumiem 10% – 15 % no kopējā ieņēmuma
  • Telpu noma vieskoncertiem, viesizrādēm un citiem pasākumiem bērniem 5% no kopējā ieņēmuma
   Lielās zāles noma ( Īre) – stundā 14.23 EUR
  • Lielās zāles noma ( Īre) ar garderobes pakalpojumiem – stundā 17.07 EUR
  • Lielās zāles īre atpūtas pasākumiem ar banketu – stundā 28.46 EUR
  • Lielās zāles īre atpūtas pasākumiem ar banketu un garderobi – stundā 35.57 EUR
  • Mazās zāles noma – stundā 4.27 EUR
  • Mazās zāles noma banketiem – stundā 7.11 EUR
  • Mazās zāles noma banketiem ar garderobi – stundā 14.23 EUR
  • Spoguļzāles noma – stundā 5.69 EUR
  • Kursu telpu noma – stundā 2.85 EUR
  • Kabinetu noma – stundā 2.85 EUR
  • Telpu ( lielā zāle, spoguļzāle, kursu telpa un foajē) noma pulciņu nodarbībām juridiskām un fiziskām personām – stundā 2.13 EUR

  Kultūras centra inventāra īre īslaicīgas telpu nomas (īres) darbības laikā

  • Video projektora īre – stundā 8.54 EUR
  • Ekrāna īre – stundā 2.85 EUR
  • Radio mikrofona īre – stundā 5.69 EUR
  • Disku atskaņotāja īre – stundā 5.69 EUR

  Tirdzniecības vietas kultūras centrā pašvaldības organizēto pasākumu laikā

  • Tirdzniecība ar nepārtikas precēm. Līdz 2 stundām – 4.98 EUR, par katru nākamo stundu 1.42 EUR
  • Tirdzniecība ar pārtikas precēm līdz 2 stundām 7.11 EUR, par katru nākamo stundu 2.85 EUR
  • Tirdzniecība ar alkoholu līdz 2 stundām 14.23 EUR, par katru nākamo stundu 2.85 EUR
  • Tirdzniecība amatniecības darba veicējiem, realizējot savu produkciju līdz 2 stundām 2.85 EUR, par katru nākamo stundu 1.42 EUR.