Tīmekļa vietne: https://smms.skriveri.lv/

Programmas

 • Taustiņinstrumentu spēle
  •  klavierspēle
  • akordeona spēle
 • Stīgu instrumentu spēle
  •  vijoles spēle
 • Pūšaminstrumentu spēle
  • saksofona spēle
  • trompetes spēle
  • klarnetes spēle
  • eifonija spēle
  • flautas spēle
 • Vizuāli plastiskā māksla
  • gleznošana
  • zīmēšana
  • darbs materiālā
  • veidošana
  • mākslas valodas pamati