Programmas:

  • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (10.01.2013. licence Nr.V-6076)
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (10.01.2013. licence Nr.V-6077).
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015611