Kontakti

Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja – Vēsma Bērziņa

Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļi:

  • Psihologs - Vēsma Bērziņa,
  • Logopēds – Valentīna Plusniņa,
  • Klīniskais psihologs – Aelita Beitika,
  • Speciālais pedagogs – Mārīte Broka,
  • Sertificēta ārstniecības persona – Evija Smilgāja.

Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem, kā arī par vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4. klasei.