Komisijas sastāvs:

Leons LĪDUMS – komisijas priekšsēdētājs,

Guntars LAUKAZĪLE – komisijas priekšsēdētājs,

Arturs GRIKPEDIS – komisijas priekšsēdētāja vietnieks,

Andris ZĀLĪTIS – komisijas priekšsēdētāja vietnieks,

Uldis RIEKSTIŅŠ,

Andris AMBAINIS,

Agrita VAGOLIŅA,

Santa FINSTERE,

Uldis ALBIŅŠ,

Juris GORBAČOVS,

Aleksandrs SOTŅIKOVS,

Inguss IKSTENS (Aleksandra SOTŅIKOVA prombūtnē),

Jānis NAGLIS,

Andis RŪTIŅŠ (Jāņa NAGĻA prombūtnē),

Jānis ZAGORSKIS,

Erlands STANGAINIS (Jāņa ZAGORSKA prombūtnē),

Rolands BĒRZIŅŠ,

Sarmīte PAEGLĪTE,

Gatis GŪTMANIS,

Aldis BOGDANOVIČS,

Andris ZĒĢELE (Alda BOGDANOVIČA prombūtnē)

Mārīte ZIEMELE – komisijas sekretāre