Komisijas sastāvs:

Leons LĪDUMS – komisijas priekšsēdētājs,
Guntars LAUKAZĪLE – komisijas priekšsēdētājs,
Arturs GRIKPEDIS – komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
Andris ZĀLĪTIS – komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
Uldis RIEKSTIŅŠ,
Andris Ambainis,
Ilmārs KLAUŽS,
Liena VALDMANE-GIRGENSONE,
Uldis ALBIŅŠ,
Juris GORBAČOVS,
Aleksandrs SOTŅIKOVS,
Inguss IKSTENS (Aleksandra SOTŅIKOVA prombūtnē),
Andris DILBEKS,
Eduards TUMEĻKĀNS,
Renārs DREIJERS,
Sarmīte PAEGLĪTE,
Gatis GŪTMANIS,
Aldis BOGDANOVIČS,
Andris ZĒĢELE (Alda BOGDANOVIČA prombūtnē)
Dina SERGEJENKO – komisijas sekretāre