Pieteikšanās
līdz 2023. gada 26. oktobrim

Nosaukums 

Zemes vienības kadastra apzīmējums 

Platība, ha 

Rudiņi, Bebru pag., Aizkraukles nov. 

32430010041 

5,0455 

Bez adreses, Bebru pag., Aizkraukles nov. 

32460010059 

9,1 

Bez adreses, Bebru pag., Aizkraukles nov. 

32460010061 

Gregersona piebraucamais ceļš, Bebru pag., Aizkraukles nov. 

32460010062 

0,2155 

Ozoli-Lobe, Bebru pag., Aizkraukles nov. 

32460010063 

0,7 

Aliņas Lapiņas 1, Bebru pag., Aizkraukles nov. 

32460010079 

0,9 

Jauneles A, Bebru pag., Aizkraukles nov. 

32460020029 

0,2 

Jauneles, Bebru pag., Aizkraukles nov. 

32460020030 

3,1 

Ozolu māja, Bebru pag., Aizkraukles nov. 

32460020109 

1,4 

Jauneļu ūdenstornis, Bebru pag., Aizkraukles nov. 

32460020130 

1,1 

Āriņas nomas zeme, Bebru pag., Aizkraukles nov. 

32460020131 

0,9 

Lai varētu iznomāt medību platības jāiesniedz iesniegums medību tiesību nomas piešķiršanai. Vienlaicīgi aicinām iepazīties ar  2022. gada 15. septembra Noteikumiem Nr.2022/59 "Par Aizkraukles novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību", t.sk., 7.punktā atrunātas medību tiesību nomas pirmtiesības.