Pieteikšanās
līdz 2023. gada 27. oktobrim

Telpa, adrese, kadastra apzīmējums

Telpas platība

Telpas  atrašanās vieta

Telpas nomas maksas apmērs mēnesī

Neretas pagasts, Dzirnavu ielā 5 (autoosta)

Kadastra apzīmējums - 32700070127010

8.3 m2

Neretas pagasts

Aizkraukles novads

0.70 eiro/m2 bez PVN

Papildus nomas maksai Nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli, apkuri un komunālos pakalpojumus pēc skaitītāju radījumiem.

Papildu informācija, zvanot Īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei Mirdzai Brūniņai pa tālruni +371 66930078.