Sēdes protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
442  
443 Par 2021.gada 21.oktobra saistošo noteikumu Nr.2021/11 “Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Aizkraukles   novada pašvaldībā” precizēšanu