Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr Darba kārtības punkts Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
732 1
733 2

 

734 3

 

735 4

 

736 5
737 6  
738 7
739 8
740 9
741 10
742 11  
743 12  
744 13
745 14
746 15