Sēdes protokols

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
13  
14  
15
16  
17
18 Par Neretas novada Bāriņtiesas bāriņtiesas priekšsēdētājas atbrīvošanu  
19
20  
21  
22  
23