Sēdes protokols

Saite uz sēdes audioierakstu

Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
150  
151 Par Skrīveru novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ivetas Daukštes atbrīvošanu  
152 Par Skrīveru novada bāriņtiesas funkciju nodrošināšanu  
153 Par Pļaviņu bibliotēkas filiāles Pļaviņu bērnu bibliotēka dalību projektā “Iedvesmas bibliotēka”  
154
155 Par nekustamā īpašuma “Ozoli” Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā, sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu