Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr. Darba kārtības punkts Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
52 1
53 2

Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas

54 3
55 4
56 5
57 6
58 7
59 8
60 9
61 10  
62 11  
63 12  
64 13
65 14  
66 15
67 16  
68 17  
69 18  
70 19  
71 20  
72 21  
73 22  
74 23  
75 24  
76 25  
77 26  
78 27  
79 28  
80 29  
81 30  
82 31  
83 32  
84 33  
85 34  
86 35  
87 36  
88 37  
89 38  
90 39  
91 40  
92 41
93 42  
94 43  
95 44  
96 45
97 46  
98 47  
99 48  
100 49
101 50  
102 51  
103 52
104 53
105 54
106 55  
107 56  
108 57  
109 58  
110 59  
111 60
112 61
113 62  
114 63  
115 64