Sēdē pieņemtie lēmumi

Nr. Darba kārtības punkts Lēmuma nosaukums Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi
183 1  
184 2  
185 3  
186 4  
187 5  
188 6  
189 7