Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr.

Darba
kārtības punkts

Izskatāmais jautājums

Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi

135

1

 

136

2

137

3

 

138

4

139

5

140

6

141

7

142

8

143

9

144

10

145

11

146

12

147

13

148

14

 

149

15

150

16

 

151

17

 

152

18

 

153

19

 

154

21

 

155

23

 

156

24

 

157

25

 

158

26

 

159

27

160

28

161

29

162

30

 

163

31

 

164

32

 

165

33

166

34

 

167

20

 

168

22

 

169

35

 

170

36

 

171

37

172

38

 

173

39

 

174

40

175

41

176

42

177

43

178

44

 

179

45

 

180

46

 

181

47

 

182

48

 

183

49

 

184

50

185

51

 

186

52

 

187

53

 

188

54

 

189

55

 

190

56

 

191

57

 

192

58

 

193

59

194

60

 

195

61

 

196

62

197

63

 

198

64

199

65

200

66

 

201

67

 

202

68

 

203

69

204

70

 

205

71

206

72

207

73

 

208

74

 

209

75

 

210

76

211

77

212

78

213

79

214

80

 

215

81

216

82

 

Sēdes slēgtā daļa:

 

217

83

Par Aizkraukles novada domes Zemes lietu komisijas 2023.gada 3.februāra lēmuma Nr.75 “Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32130010281, Mazā Rīgas iela 13, Pļaviņas, Aizkraukles novads” apstrīdēšanu

 

218

84

Par * iesnieguma par Aizkraukles novada domes Zemes lietu komisijas 2023.gada 3.februāra lēmuma Nr.76 “ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32130010283, Rīgas iela 19, Pļaviņas, Aizkraukles novads” apstrīdēšanu