Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr.

Izskatāmais jautājums

Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi

1

Par * apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu

Sēdes slēgtā daļa

 

2

3

4

 

5

6

7

 

8

 

9

 

10

 

11

12

13

14

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

37

38

39

 

40

41

42

 

43

 

44

 

45

 

46

47

 

48

 

49

 

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

 

63