Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr.

Darba
kārtības punkts

Izskatāmais jautājums

Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi

138

1.

  2.

Par saistošo noteikumu Nr.2024/ "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Aizkraukles novadā" apstiprināšanu

Atlikts
 
139 3.
140 4.

 

141 5.

 

142 6.

 

143 7.

 

144 8.
145 9.
146 10.  
147 11.  
148 12.
149 13. Par vērtēšanas komisijas izveidi Atveseļošanās fonda 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” pieteikumiem  
150 14.  
151 15.
152 16.  
153 17.  
154 18.  
155 19.  
156 20.
157 21.
158 22.
  23.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar AS "Latvenergo"

Noraidīts
 
159 24.
160 25.
161 26.
162 27.  
163 28.  
164 29.

 

165 30.
166 31.  
167 32.
168 33.  
169 34.  
170 35.  
171 36.  
172 37.  
173 38.

 

174 39.  
175 40.  
176 41.  
177 42.  
178 43.  
179 44.  
180 45.  
181 46.  
182 47.  
183 48.  
184 49.  
185 50.  
186 51.  
187 52.  
188 53.  
189 54.  
190 55.  
191 56.
192 57.
193 58.
194 59.
195 60.
196 61.
197 62.
198 63.

 

 

199 64.
200 65.
201 66.  
202 67.  
203 68.

 

204 69.  
205 70.  
206 71.  
207 72.  
208 73.  
209 74.
210 75.  
211 76.  
212 77.  
213 78.
214 79.
215 80.  
216 81.
217 82.  
218 83.
219 84.
220 85.  
221 86.

 

222 87.

 

223 88.
224 89.
225 90.

 

226 91.

 

227 92.  
228 93.  
229 94.  
230 95.  
231 96.  
232 97.  
  98.

Par finansiālu atbalstu biedrības "Daugavas Vanagi Latvijā" Aizkraukles nodaļas projekta pieteikumam

Noraidīts
 
233 99.  
234 100.  
235 101.  
236 102.  
237 103.  
238 104.  
239 105.  
240 106.  
241 107.  
242 108.  
243 109.  
244 110.  
245 111.  
246 112.  
247 113.  
248 114.  
249 115.  
250 116.  
251 117.  
252 118.  
253 119.  
254 120.  
255 121.  
256 122.
257 123.  
258 124.  
  125. Izpilddirektora ziņojums