Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmuma Nr.

Darba
kārtības punkts

Izskatāmais jautājums

Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi

58

58.

 

59 59.  
60 60.  
61 61.  
62 62.

 

63 63.  
64 64.