Aiviekstes pagasta senioru vokālais ansamblis „Ābeļziedi”

Aiviekstes pagasta senioru vokālais ansamblis "Ābeļziedi" dibināts 2012. gadā.

Ansambļa dalībnieces ir radošas, aktīvas un vienmēr atvērtas jaunām idejām. Dalībnieces vieno dziesma, draudzība un ceļotprieks. Tādēļ repertuārā ir gan latviešu tautas dziesmu apdares, pazīstamu un tautā mīlētu komponistu orģināldziesmas, šlāgerdziesmas un populārā mūzika. Neatņemama sastāvdaļa kolektīva dzīvē ir tradicionālie labdarības koncerti Sociālās aprūpes centrā „Pļaviņas”.

 

Kolektīva mēģinājumi notiek Aiviekstes pagasta pārvaldē: trešdienās plkst. 18.00.

Vadītāja

Olga Krasutina