Aizkraukles kultūras centrs kā pašvaldības iestāde izveidota 2009. gada nogalē, apvienojot Aizkraukles pagasta kultūras namu ar Aizkraukles pilsētas kultūras namu. Saskaņā ar Nolikumu, Aizkraukles kultūras centrs īsteno pašvaldības funkcijas kultūras darba organizēšanā, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, tautas jaunrades un sabiedriskās rosības, kultūras un mākslas politikas realizēšanā Aizkrauklē. Līdz 2022. gada pašvaldību reformai Aizkraukles kultūras centra nosaukums bija Aizkraukles novada kultūras nams.

Aizkraukles kultūras centrs savu darbību veic trīs adresēs – Aizkrauklē, Spīdolas ielā 2 un  Rūpniecības ielā 10 (ar 2020. gada 1. augustu),  un Aizkraukles pagastā, Kalna ielā 20.

Aizkraukles pilsētas kultūras nams savu darbību uzsācis 1965. gadā, kā Ogres rajona P.Stučkas vārdā nosauktā ciemata kultūras nams. 2011.gadā piedzīvojis vērienīgu rekonstrukciju.

Pakalpojums

Mērvienība

Maksa  EUR bez PVN

PVN 21% (eiro)

Cena ar PVN* (eiro)

Lielā zāle ar koplietošanas telpām*

stunda

50.33

10.57

60.90

Mazā zāle ar koplietošanas telpām*

stunda

23.61

4.96

28.57

2. stāva zāle ar koplietošanas telpām

stunda

15.73

3.30

19.03

Telpu noma 1m2*

stunda

0.04

0.01

0.05

Lielās zāles tehniskais aprīkojums

stunda

49.15

10.32

59.47

Mazās/otrā stāva zāles tehniskais aprīkojums

stunda

18.47

3.88

22.35

Maksa par telpu nomu no cenrādī minētās pilnās maksas par pasākuma montāžas un demontāžas laiku

stunda

-50%

Krēsls

1 pasākums

1.00

0.21

1.21

Galds

1 pasākums

5.00

1.05

6.05

Biļešu pasākumos līgumā ar organizatoru

10% no ienākumiem

*Maksa par telpu nomu bez skaņas un gaismas aparatūras, ar stacionāro telpas inventāru

Aizkraukles kultūras centrs, Spīdolas iela 2

 Vīru koris “Staburags” – pirmdienās plkst.19.00. Diriģente Māra Batraga, tel.nr.29674431 un Ainars Mēness, tel.: 29550385

Aizkraukles Tautas teātris – otrdienās  plkst.19.00, režisore Ingūna Strazdiņa, tel.: 26574538

Jauktais koris “Aizkraukle”- trešdienās  plkst.19.00, diriģenti Eduards Grāvītis, tel.: 29181603 un Lelde Kamzole-Gagaine, tel.: 26344541

Folkloras kapela “Karikste”- trešdienās plkst.18.30, vadītāja Anita Ostrovska, tel.: 29497587

Muzikālā apvienība “Tikai tā”- otrdienās plkst.20.00, vadītājs Jānis Ostrovskis, tel.: 26818392

Sieviešu vokālais ansamblis “Spīdala” -  ceturtdienās plkst.18.30, vadītāja Janīna Zolotorenko, tel.: 26113790

Vīru vokālais ansamblis ”Es atnākšu” – ceturtdienās  plkst.19.30, vadītāja Janīna Zolotorenko, tel.: 26113790

Senioru vokālais ansamblis “Maļinovij zvon”- otrdienās plkst.18.00, vadītāja Natālija Juškēviča, tel.: 29602502 

 

Aizkraukles pagasta kultūras nams, Kalna iela 20

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Aizkrauklis” -  pirmdienās un piektdienās plkst.19.00, vadītājs Aigars Zemzariņš, tel.28821709

Senioru deju kolektīvs “Aizkrauklis” -  trešdienās, ceturtdienās plkst.18.30, vadītāja Inita Vilciņa, tel.: 29519464

 

Aizkraukles kultūras centra Deju mājā Rūpniecības iela 10

Jauniešu deju kolektīvs “Zeļļi”- pirmdienās, ceturtdienās  plkst.18.00, vadītāja Una Stakle, tel.: 26567013, repetitore Arīna Kuročkina

Deju kolektīvs “Pēda”- piektdienās plkst.20.00, sestdienās  plkst.9.00, vadītāja Una Stakle, tel.: 26567013,, repetitore Tatjana Žaka

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Pēda”- svētdienās plkst.17.00, vadītāja Una Stakle, tel.: 26567013, repetitore Tatjana Žaka

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Radi” – otrdienās, ceturtdienās plkst.20.00, vadītāja Una Stakle, tel.: 26567013, repetitors Aigars Zemzariņš

Senioru deju kolektīvs “Radi” – ceturtdienās  plkst.19.30, vadītāja Una Stakle, tel.: 26567013

Senioru deju kolektīvs “Jautrās vecmāmiņas” – pirmdienās, trešdienās plkst.17.00, vadītāja Una Stakle, tel.: 26567013

Aizkraukles kultūras centrs

kulturasnams [at] aizkraukle.lv