Aizkraukles kultūras centrs kā pašvaldības iestāde izveidota 2009. gada nogalē, apvienojot Aizkraukles pagasta kultūras namu ar Aizkraukles pilsētas kultūras namu. Saskaņā ar Nolikumu, Aizkraukles kultūras centrs īsteno pašvaldības funkcijas kultūras darba organizēšanā, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, tautas jaunrades un sabiedriskās rosības, kultūras un mākslas politikas realizēšanā Aizkrauklē. Līdz 2022. gada pašvaldību reformai Aizkraukles kultūras centra nosaukums bija Aizkraukles novada kultūras nams.

Aizkraukles kultūras centrs savu darbību veic trīs adresēs – Aizkrauklē, Spīdolas ielā 2 un  Rūpniecības ielā 10 (ar 2020. gada 1. augustu),  un Aizkraukles pagastā, Kalna ielā 20.

Aizkraukles pilsētas kultūras nams savu darbību uzsācis 1965. gadā, kā Ogres rajona P.Stučkas vārdā nosauktā ciemata kultūras nams. 2011.gadā piedzīvojis vērienīgu rekonstrukciju.

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Pakalpojums

Mēra vienība

Maksa  EUR bez PVN

Koncertzāles noma

stunda

44,00

Mazās  zāles noma

stunda

14,35

2. stāva zāles (jebkuras) noma

stunda

7,15

Apskaņošanas un apgaismošanas  aparatūras noma

stunda

35,50

Biļešu pasākumos līgumā ar organizatoru

10% no ienākumiem

 

 Par maksas pakalpojumiem saņemtie līdzekļi tiek ieskaitīti iestādes budžetā.

Aizkraukles kultūras centrs

kulturasnams [at] aizkraukle.lv