Paziņojums “Par plānošanas dokumenta “Aizkraukles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021. - 2034.gadam” apstiprināšanu”

Aizkraukles novada dome sniedz šādu informāciju:

  1. Plānošanas dokumenta nosaukums un datums –Aizkraukles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2034.gadam (apstiprināta ar Aizkraukles novada pašvaldības 17.11.2021. lēmumu Nr.473).
  2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs:
    • Aizkraukles novada pašvaldība, adrese: Lāčplēša iela 1A ,Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, tālrunis: 6765133930, e-pasts: dome@aizkraukle.lv, Aizkraukles novada pašvaldības interneta tīmekļa vietne: www.aizkraukle.lv.;
    • SIA “Baltkonsults”, adrese: Bērzu iela9 k-1-15,Baloži, Ķekavas novads, LV-3112, tālrunis:29455156, e-pasts: jolanta.guza@baltkonsults.lv;
  3. Ar plānošanas dokumentu “Aizkraukles novada Ilgtspējīga attīstības stratēģija 2021.-2034.gadam” iespējams iepazīties Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aizkraukle.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā geolatvija.lv.

Dokumenti