Tīmekļa vietne: https://www.aiznovid.lv/

Programmas

 • Pamatizglītības programma, kods 21011111
 • Pamatizglītības mazākumtautību programma, kods 21011121
 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611
 • Speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621
 • Speciālā pamatizglītības  programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811
 • Speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821
 • Vispārējās vidējās izglītības programma, kods 31016011
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma, kods 31011011
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma, kods 31013011

Interešu izglītība

 • Jauktais koris „De Cantare”
 • 5.-8. klašu koris ”Sonante”
 • Vokālais ansamblis 5.-6. kl.
 • Tautas deju kol. 10.-12. kl.  “ANĢis”
 • Tautisko deju pulciņš 5.-7. kl.
 • Jaunais skolas sporta dzīves līderis
 • Volejbols 5.-12. kl.
 • Florbols 4.-9. kl. (zēni)
 • Florbols 4.-9. kl. (meitenes)
 • Basketbols 5.-12.klasēm (meitenes)
 • Basketbols 7.-12.klasēm
 • Elektronikas un apskaņošanas klubs
 • Programmēšana Python valodā 7.-11.klase
 • Lego robotika ( 5.-11. kl.)
 • 3D konstruēšana un drukāšana
 • Mazā ideju vācelīte
 • Kino un foto pulciņš 5.-12.klasēm
 • Kokapstrāde 5.-12.kasēm
 • Folkloras kopa 5.-9.klasēm