Tīmekļa vietne: http://www.aizkraukleauseklitis.lv/

Bērnudārzā darbojas 11 grupas, uzņemam bērnus no 1,5 gadu vecuma.

Programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, licence V-3167;
 • Speciālās pirmsskolas Izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods 01015511, licence V-3168.

Interešu izglītība:

 • Angļu valoda
 • Ritmika
 • Tautiskās dejas

Bērnu veselības profilaktiskās iespējas:

 • Bērnu stājas diagnostika (veic fizioterapeite)
 • koriģējošā vingrošana, sadarbībā ar fizioterapeiti
 • audiologopēda konsutlācijas

Iestādē strādā speciālisti:

 • Audiologopēds
 • Skolotāji logopēdi
 • Sociālais pedagogs
 • Psihologs
 • Fizioterapeits