pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Tīmekļa vietne: https://saulite8.wixsite.com/preschool

Programmas

  • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 0101 11 11)

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (Izglītības programmas kods 01015511)

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (Izglītības programmas kods 01015111)

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 01015611)

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 01015811)

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 01015911)