Tīmekļa vietne: www.apvs.lv

Vidējās izglītības programmas

Arodizglītības programmas

Tālākizglītība

 • LOKMETINĀTĀJS MAG 480 stundas
 • LOKMETINĀTĀJS MIG 480 stundas
 • KONDITORA PALĪGS 480 stundas
 • LIETVEDIS 640 stundas
 • KLIENTU APKALPOŠANAS OPERATORS 480 stundas
 • GALDNIEKS 640 stundas

Ārpus formālā izglītība

 • AUTOMEHĀNIĶIS – 3.kvalifikācijas līmenis
 • BŪVIZSTRĀDĀJUMU GALDNIEKS – 3.kvalifikācijas līmenis
 • PAVĀRS – 3.kvalifikācijas līmenis
 • KONDITORS – 3.kvalifikācijas līmenis
 • LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG) – 2.kvalifikācijas līmenis
 • LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG) – 2.kvalifikācijas līmenis
 • KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS – 2.kvalifikācijas līmenis