Tīmekļa vietne: https://www.auv.lv/

Programmas:

  • Pamatizglītības programma, kods 21011111
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611
  • Vispārējās vidējās izglītības programma, 31016011